Возможно ли просить суд о фиксированной сумме?

Образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка

Возможно ли просить суд о фиксированной сумме?

Ниже вам представлен образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка в 2017 году. На примере показано, как составлять иск в суд на взыскание алиментов на ребенка в том случае, когда родители оформили развод.

В образце показано взыскание алиментов в части от заработка (дохода) и в твердой денежной сумме. Какой из данных способов выбрать вам — решаете вы. Но как правило в твердой денежной сумме взыскиваются алименты в том случае, когда второй родитель имеет непостоянный заработок или часто меняет работу.

Пример искового заявления о взыскании алиментов на ребенка

До _(повне найменування)_ суду
м. ________ вул. ________

ПОЗИВАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІННмісце реєстрації та проживання:повна адреса та поштовий індекс,номер та серія паспорту

засоби зв’язку.

ВІДПОВІДАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІННмісце реєстрації та проживання:повна адреса та поштовий індекс,номер та серія паспорту

засоби зв’язку.

Если адрес регистрации и места жительства отличаются, то они указываются по отдельности. Это необходимо для того, чтобы ответчик и истец смогли вовремя получать все документы из суда.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення аліментних платежів на утримання дитини

__________ року я, ПІБ, ________ року народження, зареєструвала шлюб з відповідачем – ПІБ, ____ року народження, що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу _(серія)_ № ____ від _____ , виданим відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. ____ міськрайонного управління юстиції ____ області, актовий запис № ____ .

Від шлюбу ми маємо неповнолітню дитину – ПІБ, ____ року народження.

Шлюб між нами розірвано _______ року.

Если брак между сторонами расторгнут, то обязательно указываем об этом и прилагаем копию соответствующего решения суда.

Дитина проживає разом зі мною, що підтверджується відповідною довідкою з місця проживання.

Відповідно до ст. 180 СК України: «Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття». При цьому обоє батьків мають рівні зобов’язання по утриманню дитини. Але з ______ року відповідач перестав допомагати мені утримувати нашу неповнолітню дитину.

Необходимо указать время, начиная с которого ответчик перестал содержать ребенка.

Відповідно до ч. 3 ст. 181 СК України: «За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) призначаються в частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі».

Відповідач має можливість сплачувати кошти на утримання нашої спільної дитини, оскільки він працює в ТОВ «_____» на посаді _____ та має регулярний і стабільний заробіток у розмірі 2500 грн. (довідка з місця роботи відповідача).

Обязательно указываем о доходах ответчика: его место работы, должность и размер заработной платы. Идеальным будет, если вы приобщите к материалам дела справку о доходах ответчика. Если возникнут проблемы в ее получении, то вам необходимо просить суд затребовать ее у соответствующего субъекта хозяйственной деятельности.

Если ответчик не имеет доходов, не работает или работает без официального оформления, то указываем об этом в иске и просим взыскать алименты в твердой денежной сумме:

Згідно ст. 184 СК України: «Суд за заявою одержувача визначає  розмір аліментів у твердій грошовій сумі».

Відповідач має нерегулярний дохід, оскільки ______ (вказуємо причини). Тому, я вважаю, що аліменти повинні бути визначені у твердій грошовій сумі.

Відповідно до вимог Сімейного кодексу України (ст. 182-184), вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров’я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення.

Відповідач інших утриманців немає, він працездатний, його стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю він може сплачувати аліменти на утримання нашої неповнолітньої дитини.

Оскільки відповідач в добровільному порядку відмовився від надання матеріальної допомоги нашій дитині та ухиляється від обов’язку утримувати її до досягнення нею повноліття, я вимушена звернутися в суд з цією позовною заявою.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про судовий збір»: «Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

3) позивачі — у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення».

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 150, 180-184 СК України, ст.ст. 174, 175 ЦПК України, ЗУ «Про судовий збір», —

ПРОШУ:

 1. Стягнути з відповідача — _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, аліменти на утримання дитини ___________ (ПІБ), _______ року народження, в розмірі 1/4 частки з усіх видів заробітку (або у твердій грошовій сумі в розмірі ____ грн.), але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з моменту подачі даної позовної заяви і до досягнення дитиною повноліття.

Додатки:

 1. Копії свідоцтва про шлюб – 2 екз.
 2. Копії свідоцтва про народження – 2 екз.
 3. Довідка про склад сім’ї та її копія – 2 екз.
 4. Копії паспорту – 2 екз.
 5. Копії довідок при присвоєння ідентифікаційного номера – 2 екз.
 6. Копії рішення суду про розірвання шлюбу — 2 екз.
 7. Копія позовної заяви

Все документы, которые мы подкрепляем к исковому заявлению, в том числе и сам иск, необходимо делать в двух экземплярах:

 • первый для суда. Как правило в суд мы предоставляем оригиналы всех документов. Их не обязательно подкреплять под исковое заявление. Достаточным будет взять их в судебное заседании и предоставить их судье по ее требованию.
 • второй для ответчика (только копии документов).

«____»______________2017 р.       __(підпис)__ ПІБ

PinterestStumbleUpon

Источник: https://prosto-alimenty.com/obrazets-iska-o-vzyskanii-alimentov-na-rebenka/

Алименты по новым правилам

Возможно ли просить суд о фиксированной сумме?

Проект постановления, разъясняющего порядок выплаты алиментов (текст есть в распоряжении «Известий»), подготовил Верховный суд. Документ, в частности, конкретизирует случаи, в которых повзрослевшие дети не обязаны содержать своих родителей.

Кроме того, ВС поясняет, что при изменении суммы выплат на несовершеннолетних суды должны учитывать материальное положение плательщика, то есть все его доходы, включая ценные бумаги, паи, вклады и доли в уставном капитале компаний.

Юристы называют разъяснения своевременными, полагая, что это поможет взыскивать алименты в справедливом размере.

Проект постановления, который касается правил взыскания алиментов, планируется обсудить на заседании пленума ВС. Последний раз суд готовил аналогичный документ в 1996 году.

Автор цитаты

Согласно Семейному кодексу (СК), алименты могут устанавливаться либо в долях от заработка одного из родителей (четверть на одного ребенка, треть — на двоих), либо в конкретном размере — так называемой твердой денежной сумме. Выплаты можно повысить или уменьшить с учетом материального или семейного положения сторон.

В проекте постановления ВС отмечает, что суды, определяя финансовое положение родителя, должны учитывать не только его зарплату, доходы от бизнеса, пенсии и пособия, но и любое принадлежащее ему имущество.

В том числе — ценные бумаги, паи, вклады и доли в уставном капитале компаний.

Необходимо принимать во внимание и наличие других иждивенцев, нетрудоспособность плательщика, необходимость лечения ребенка от тяжелого заболевания.

В Семейном кодексе алименты в конкретном размере предусмотрены в случае, если у плательщика нерегулярный, меняющийся заработок или его нет вовсе. ВС уточняет, что нельзя отказывать родителю в определении твердой суммы выплат только потому, что у него есть постоянная работа и доход.

Тем более если «долевое» взыскание не позволяет сохранить ребенку прежний уровень жизни. Например, если родитель скрывает действительный заработок, объясняет ВС.

Отдельно оговаривается, что суды вправе взыскивать с родителя сумму менее половины прожиточного минимума на ребенка, если его положение «объективно не позволяет» платить больше.

Разъясняет ВС и то, каким образом рассчитывать алименты от обеспеченных родителей. Сейчас СК позволяет назначать твердую сумму, а не долю от дохода, если последнее «существенно нарушает интересы одной из сторон».

Верховный суд конкретизирует: плательщик должен доказать, что его интересы существенно пострадают из-за выплаты алиментов в виде доли от доходов. Сам по себе высокий уровень заработка родителя не является основанием для выплат в твердой сумме, уверен ВС.

То есть плательщику необходимо объяснить суду, почему он считает неправильным платить миллионы рублей на содержание ребенка.

Автор цитаты

Выплачивающий алименты может просить суд снизить их размер из-за изменения материального или семейного положения. Однако ВС не считает это «безусловным основанием» для удовлетворения иска. По его мнению, сначала нужно установить, что произошедшие изменения действительно не позволяют поддерживать выплату алиментов в прежнем размере. 

ВС разъяснил и случаи, в которых на выплату алиментов могут рассчитывать родители, нуждающиеся в помощи. По закону их обязаны содержать трудоспособные совершеннолетние дети. Однако это не касается случаев, когда мать или отец были лишены родительских прав, совершили умышленное преступление в отношении ребенка или вели себя «недостойно».

К недостойному поведению ВС предлагает относить не только злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков, но и «опасных психоактивных или одурманивающих веществ», а также увлечение азартными играми либо иное поведение, противоречащее интересам семьи.

ВС разъясняет, что перед принятием решения судам нужно выяснить, могут ли родители на свои средства покупать необходимые продукты, одежду и лекарства, а также оплачивать коммунальные услуги. Согласно документу, алименты «не должны приводить к чрезмерному обременению плательщика».

Юристы положительно оценивают проект постановления. Так, адвокат Михаил Толчеев считает, что ВС проводит разумную политику, согласно которой применение норм об алиментах должно исходить из принципов разумности и соблюдения баланса интересов.  

Приветствует юрист и детализацию в вопросе выплат родителям. В частности — упоминание про азартные игры.

— Не знаю, надо ли относить сюда увлечение интернетом, — рассуждает адвокат. — Но эта проблема в скором времени может возникнуть.

В качестве примера он привел случай, когда отец не занимался содержанием и воспитанием детей, а постоянно играл в компьютерные игры.

Адвокат Кира Корума в беседе с «Известиями» отметила, что ВС указал на необходимость шире подходить к пониманию имущества и доходов, наличие которых необходимо учитывать при определении материального положения сторон.

— Среди активов, о которых не стоит забывать, ВС выделил, в частности, ценные бумаги и доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Это правило вполне оправданно — так мы приближаемся к реальному взысканию алиментов в справедливом размере, — заявила она.

По мнению юриста, разъяснение ВС о правилах снижения алиментов — при изменении семейного статуса родителя (новая семья и др.) или смене профессиональной сферы (временное отсутствие работы и др.) — само по себе не является основанием для снижения алиментов. Суд должен установить, что перемены в жизни плательщика носят действительно радикальный характер, подчеркнула Кира Корума.

Источник: https://iz.ru/684825/tatiana-berseneva/alimenty-po-novym-pravilam

Как определить размер алиментов одновременно в долях и в твёрдой денежной сумме?

Возможно ли просить суд о фиксированной сумме?

Всем Доброго времени суток!

Скажу сразу – в сфере алиментов я не специалист и, не смотря на довольно большой юридический стаж, ни разу с подобными делами не связывался.

Но вот всё таки пришлось окунуться… Клиент, которому нельзя отказать, попросил за знакомую….   

Ситуация там достаточно “стандартная” – развод, двое детей с женой и муж, который весьма неплохо зарабатывает, но официально нигде ни трудится, ни зарегестрирован, ни числится….

Единственное, что надо сказать, и с той и с другой стороны люди не бедные, поэтому алименты тут нужны в первую очередь “из принципа”, а не потому, что детей кормить не на что…. Данное обстоятельство, собственно, и объясняет, почему я не пошёл “проторенной” тропой, а решил немного поэксперементировать….

Итак, теоретически я конечно знал, что:

1. Алименты выплачиваются по соглашению, а если такого соглашения нет, то необходимо обратиться в суд за установлением их размера и взысканием (у нас соглашения, естественно, не было).

2. По общему правилу суд взыскивает алименты в долях с дохода родителя, обязанного уплачивать алименты (там 1/4 на одного ребёнка и т.д.).

3.

В то же время если (или) родитель имеет нерегулярный заработок, (или) сильно меняющийся заработок, (или) получает полностью или частично доход в натуре (или) получает полностью или частично доход в иностранной валюте, (или) вообще не имеет никакого официального дохода, (или) взыскать алименты в долях невозможно или крайне затруднительно, а так же когда взыскание алиментов в долях существенно нарушает интересы одной из сторон, вот тогда суд может

А) взыскать алименты в твёрдой денежной сумме

Б) взыскать алименты одновременно в долях и твёрдой денежной сумме.

Наш “родитель” официально подтверждённого дохода не имел поэтому что-то с него взыскивать в долях было не совсем целесообразно. Так мне показалось…..

Стало быть, решил я, надо подавать иск и просить суд взыскать алименты в порядке ст. 83 СК РФ.

А так как ст. 83 СК РФ предусматривает два варианта взыскания, то я и попросил взыскать алименты в долях и твёрдой денежной сумме. Почему именно так – объяснять не буду, но мне это показалось более целесообразным исходя из нашей фактуры.

Естественно, смотрел исковое заявление мировой судья. Он установил, что действительно у ответчика нет официального заработка, последний нигде не работает (официально), в качестве предпринимателя не зарегестрирован, безработным не являеется, никаких пособий не получает и всё такое прочее. 

В общем для применения ст. 83 СК РФ есть все основания. И судья её приминил, взыскав, как я и просил, алименты в твёрдой денежной сумме, но в части взыскания алиментов ещё и в долях – отказал.

Проще говоря, судья решил, что имеются основания для взыскания алиментов в твёрдой денежной сумме, а для того, что бы взыскать алименты одновременно в твёрдой денежной сумме и долях от заработка – оснований нет.

Как же судья это мотивировал? Особо никак. Помимо общих ссылок на всё подряд, судья написал следующее (тут надо процитировать): “….

Доводы истицы о необходимости взыскания алиментов одновременно в долевом порядке и твёрдой денежной сумме в связи с тем, что в случае взыскания алиментов в долевом отношении к заработку ответчика не позволит сохранить ребёнку прежний уровень его обеспечения и жизни, суд признаёт несостоятельными, поскольку вопреки п. 13 Постановления Пленума ВС РФ от 25.10.1996 № 9 “О применении судами СК РФ при рассмотрении дел об установлении отцовства и взыскании алиментов” истцом не представлено доказательств, что с ответчика удерживаются алименты на основании решения суда (судебного приказа) в долевом отношении к его заработку и что судом должен быть решён вопрос об изменении размера алиментов….”

Всё. Больше о том, почему в нашем деле нельзя определить размер алиментов одновременно в долях и твёрдой денежной сумме, не было ни слова.

Итак, значит судья:

1. Отказал установить смешанный размер алиментов не исходя из какой-то фактической особенности нашего дела, а нашёл своему отказу нормативное обоснование. Проще говоря – судья нашёл норму, согласно которой смешанный размер алиментов нельзя устанавливать для всёх случаев, аналогичных нашему….

2. В качестве такого нормативного обоснования судья указал на п. 13 Постановления Пленума. То есть именно там, по мнению судьи, сформулировано правило (толкование законодательства), согласно которому смешанный размер алиментов не может быть установлен в случае, если у ответчика нет официального заработка, а истец требует взыскать с него алименты.

Но данные доводы показались мне глупыми. Почему?

1. Почему же в ст. 83 СК РФ “в лоб” написано, что при таких-то условиях (они в нашем деле имелись) смешанный размер алиментов может быть установлен. При этом каких-то особых оговорок и правил там нет.

Получается, если ты доказал наличие определённых условий, включая отсутствие у ответчика официального заработка и иных подтверждённых доходов, то ты можешь просить суд установить смешанный размер алиментов.

Суд, в свою очередь, не может произвольно отказать в этом (так как любое решение суда должно быть мотивировано), а если уж он тебе отказывает, то он должен назвать какие-то определённые обстоятельства твоего дела, препятствующие назначению смешанного размера алиментов.

В нашем деле таких обстоятельств суд не назвал.   

2.  Пункт 13 этого самого постановления Пленума. Но ведь  эта “норма” не решает каких-то материально-правовых проблем (например, запрещает взыскание алиментов в смешанном размере), а разрешает определённую процессуальную ситуацию.

Во вторых, данная норма говорит о случаях, когда алименты в долях уже были взысканы ранее, а теперь сторона обратилась в суд что бы “изменить” порядок их определения.

В нашем же случае – мы изначально, заявляя иск, просили суд установить смешанный порядок.

Таким образом, я подумал, что решение судьи, в части отказа во взыскании алиментов в смешанном размере не мотивированно должным образом, произвольно и, вследствие этого, не законно.

Мою уверенность что “просто с судьёй не повезло” подпитывало и то, что, помимо отказа установить алименты в смешанном размере, судья допустил ещё много достаточно очивидных ошибок (например, неверно установил дату, с которой начисляются алименты).

Было решено обжаловать.

Через три месяца после подачи моя жалоба, наконец-то, была рассмотрена. Решение суда в части отказа в установлении смешанного размера алиментов было оставлено без изменения.

Апелляция “исправила” очивидные ошибки мирового судьи (с тем же моментом начала исчисления алиментов), но по самому главному вопросу – об установлении размера взыскиваемых алиментов одновременно в долях и твёрдой денежной сумме – согласилось с позицией мирового судьи.

Апелляционного определения у меня пока на руках нет.

Собственно вот и вопрос – может я вправду не прав и алименты одновоременно в долях и твёрдой денежной сумме установлены быть не могут? В чём же тогда смысл ст. 83 СК РФ? Наконец, стоит ли судиться дальше или практика по моему вопросу устоялась и дальнейшее обжалование – только потеря времени?…

Спасибо всем за соображения… 

Источник: https://zakon.ru/Discussions/kak_opredelit_razmer_alimentov_odnovremenno_v_dolyah_i_v_tvyordoj_denezhnoj_summe/12291

Способы и варианты взыскания алиментов по-новому (с 08.07.2017 года). Образцы заявления о выдачи судебного приказа о взыскании алиментов

Возможно ли просить суд о фиксированной сумме?

Способ взыскания алиментов теперь выбирает сам взыскатель (истец, заявитель) и он не зависит от того имеет ли доход плательщик алиментов или нет.

Так, по решению суда средства на содержание ребенка (алименты) присуждаются в части от дохода его матери, отца или в твердой денежной сумме по выбору родителя или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок.

Способ взыскания алиментов, определенный решением суда, изменяется по решению суда по иску получателя алиментов.

После изменений, алименты в Украине с 08.07.2017 года могут взыскиваться в разный способ.

1. Путем подачи в суд заявления о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в части от заработка. Образец см. ниже в этой теме. Данный способ для тех, кто еще не подавал в суд заявления о взыскании алиментов и кого устраивает размер алиментов, установленный законом (см. ниже).

В чем особенность дел о выдаче судебного приказа? Это упрощенная процедура судебного рассмотрения.

Суд рассматривает такое дело в трехдневный срок с момента открытия производства по делу и  выдает судебный приказ по существу заявленных требований, без судебного заседания и вызова взыскателя и должника для заслушивания их объяснений. Так же такой судебный приказ не подлежит отмене, обжалованию.

Так, тот из родителей или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в размере на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более детей — половины заработка (дохода) плательщика алиментов, но не более десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка (ч. 5 ст. 183 СК Украины).

2. Путем подачи в суд заявления о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в твердой денежной сумме, но минимальных. Образец см. ниже в этой теме. Данный способ для тех, кто еще не подавал в суд заявления о взыскании алиментов и кого устраивает минимальный размер алиментов (см. ниже).

Тот из родителей или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в размере 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (ч. 3 ст. 184 СК Украины).

3. Если вы желаете взыскать алименты в ином раз мере, чем указано в п.1,2, то Вам следует обращаться в суд с исковым заявлением. См. Образцы заявлений о взыскании алиментов.

4.

Для тех, кто уже взыскал алименты и у кого уже есть решения суда о взыскании алиментов, но вы желаете установить другой способ взыскания алиментов и другой размер алиментов, то необходимо обращаться в суд с иском об увеличении раз мера алиментов и/или об изменении способа взыскания алиментов. Это следует сделать, поскольку в проекте закона было указано, что новый размер алиментов, так сказать, пересчитается «автоматом», но, к сожалению, в принятом законе уже этих положений нет.

Образец заявления о выдаче судебного приказа  о взыскании алиментов в части от дохода или минимальных алиментов в твердой денежной сумме (заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів в частці від доходу або мінімальних алиментів в твердій грошовій сумі)

До _______ суду _________ області
м. ___________, вул. ___________

Заявник:  ПІБ повністю, поштовий індекс, повна адреса, паспорт серія …… № ….. виданий 19.03.2011 року Бердянським МВ ГУМВС України в Запорізькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків …… засоби зв’язку

Боржник: ПІБ повністю, поштовий індекс, повна адреса, засоби зв’язку, (если паспортные данные ответчика и его идентификационный код неизвестен, то указываем следующую фразу) інші засоби зв’язку, офіційні електронні адреси та інші дані, які ідентифікують  особу не відомі

З А Я В А

про видачу судового наказу

про стягнення аліментів

____________ року я, заявник, ___________ року народження, уклала шлюб з ________________, ______________ року народження, який ми зареєстрували ___________ року у Відділі державної реєстрації актів цивільного стану по м. ________ міськрайонного управління юстиції ________області, про що зроблений актовий запис № _____ (додаток 1).

Если  родители не состояли в браке, то указываем о фактических брачных отношениях и когда эти отношения возникли и прекратились.

У шлюбі у нас народилася неповнолітня дитина:________________ (П.І.Б), _________ року народження (додаток 2).

Обязательно указываем несовершеннолетних детей от брака, их ФИО, а так же год рождения. Если ребенок родился не в браке, то указываем: «Від наших стосунків у нас народилася….»

Дитина проживає разом зі мною (додаток 3).

Шлюб між нами розірвано ____________ року.

Если барк расторгнут, то указываем об этом и прилагаем копию соответствующего решения. Если не в браке, ничего не пишем.

Відповідно до ст. 180 СК України,  батьки зобов’язані утримувати  дитину  до  досягнення  нею повноліття, а  боржник, останнім часом, з ____ року не бере участі у вихованні та утриманні нашої спільної дитини.

Тут указываем время, с какого должник перестал содержать ребенка.

Відповідно до ч.2 ст. 182 СК України розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Далее указываем один из вариантов взыскания алиментов:

1. Если в части от заработка, то указываем:

Відповідно до ч. 5 ст.

183 СК України той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину — однієї чверті, на двох дітей — однієї третини, на трьох і більше дітей — половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

2. Если в твердой денежной суме минимальный размер алиментов, то указываем:

Відповідно до ч. 3 ст. 184 СК України той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб.

На підставі викладеного та у відповідності до ст.ст. 180 – 183 СК України, керуючись ст.ст. 161, 163  ЦПК України,

П Р О Ш У:

В зависимости от выбранного способа взыскания алиментов пишем, если выбрали первый вариант (в части от заработка), то:

Видати судовий наказ про стягнення з _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, аліментів на утримання неповнолітнього сина (доньки) ___________ (ПІБ), _______ року народження, у  розмірі на одну дитину — однієї чверті, на двох дітей — однієї третини, на трьох і більше дітей — половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину та не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з  ______року (указываем дату подачи заявления) і до  повноліття дитини.

Если второй вариант (минимальные алименты в твердой денежной сумме):

Видати судовий наказ про стягнення з _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, аліментів на утримання неповнолітнього сина (доньки) ___________ (ПІБ), _______ року народження, у  розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з  ______року (указываем дату подачи заявления) і до  повноліття дитини.

Додатки:

 1. Копія свідоцтва про укладення шлюбу – 2 екз.;
 2. Копія свідоцтва про народження – 2 екз.;
 3. Довідка про склад сім’ї – 2 екз.;
 4. Копія паспорту – 2 екз.;
 5. Копія заяви.

„08” січня 2018 року                                 _____________ ПІБ

Примечания:

Все документы, которые прилагаете к заявлению о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов, в том числе и само заявление, необходимо делать в двух экземплярах.

Один комплект документов для суда. Второй комплект документов для должника.

Судебный сбор. Заявители освобождены от уплаты судебного сбора за подачу заявления о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов.

Заявления о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов могут предъявляться по зарегистрированному месту жительства или пребывания заявителя, а также  по зарегистрированному месту  жительства должника.

Источник: http://advokat-bezuh.in.ua/sposobyi-i-variantyi-vzyiskaniya-alimentov-po-novomu-s-08-07-2017-goda-obraztsyi-zayavleniya-o-vyidachi-sudebnogo-prikaza-o-vzyiskanii-alimentov/

Алименты в твердой денежной сумме в 2019 году

Возможно ли просить суд о фиксированной сумме?

Если говорить простым языком, то при этом способе начисления вы будете получать точную сумму, например, 7000 рублей в месяц, а не процент от доходов. Чаще всего этот размер зависит от прожиточного минимума по всей стране. На начало 2019 года прожиточный минимум составляет 11280 рублей.

Для того чтобы начать получать алименты в фиксированном размере, вам нужно подать исковое заявление в мировой суд. В заявлении нужно будет описать все обстоятельства, а также данные на ребенка.

К исковому заявлению обязательно нужно приложить следующие документы:

 • свидетельство о рождении детей;
 • копию вашего паспорта с данными о прописке;
 • копию свидетельства о заключении или расторжении брака;

Получать алименты в твердой денежной сумме имеют право следующие категории лиц:

В каких случаях назначают

Если вы заключили между собой нотариальное соглашение об уплате, то в нем можно установить алименты в любом размере.

Там же можно прописать фиксированную сумму, которая будет выплачиваться в определенный период. Если такого соглашения нет, то закон предусматривает следующие ситуации для назначения выплат в твердой денежной сумме:

 • супруг, который должен платить, не имеет постоянного источника доходов или заработка;
 • у должника изменяющиеся заработки: например, при вахтовом способе работы или находится на сдельной работе;
 • получает зарплату в иностранной валюте;
 • получает зарплату товарами или результатами работы;
 • если установление алиментов в долях от зарплаты нарушит права и интересы ребенка.

Если имеется любое из этих оснований, то суд может установить выплаты в определенном размере.

Назначение размера алиментов

Суд назначает размер алиментов в зависимости от величины прожиточного минимума. Решение должно приниматься таким образом, чтобы максимально учесть интересы ребенка. Важное значение в таких делах имеют доказательства, которые представит истец. Нужно постараться собрать как можно больше сведений об источниках дохода второго супруга.

Кроме этого, обязательно нужно собирать справки и чеки, которые подтвердят расходы на детей. Это могут быть чеки на покупку одежды, оплату детского сада, оплату услуг врачей.

Как происходит взыскание

Для этого нужно сделать несколько очень простых шагов:

 1. После вынесения решения, нужно будет написать заявление на получение исполнительного листа. Этот документ вы сможете получить в канцелярии суда.
 2. Затем нужно составить заявление на возбуждение исполнительного производства. Вместе с этим заявлением и листом нужно обратиться в службу судебных приставов.
 3. Приставы откроют исполнительное производство и начнут взыскивать денежные средства с должника в вашу пользу.

Приставы могут производить взыскания с любых доходов ответчика. Вот некоторые из них:

 • средства на банковских счетах;
 • заработная плата;
 • доходы от ИП;
 • с гонораров и других выплат.

Вопросы и ответы

Марина
Я подавала на алименты несколько месяцев назад. Суд решил, что бывший супруг должен выплачивать 25% от своих доходов. После этого я отнесла исполнительный лист судебным приставам.

Недавно узнала, что муж официально нигде сейчас не работает. Из-за этого я хочу сейчас изменить размер алиментов. Хочу, чтобы их установили в твердой денежной сумме, например, 5000 рублей ежемесячно.

Могу ли я это сделать и что для этого нужно?

Ответ
Вам нужно будет еще раз обратиться в суд, чтобы был установлен новый порядок взыскание, в твердой денежной сумме. Если муж безработный, судья будет ориентироваться на размер прожиточного минимума в этом регионе, и исходя из этого будет устанавливать сумму.

Но судья может и оставить все как есть сейчас. Если ваш муж встанет на биржу занятости, он будет получать пособие. С этого пособия и будут взыскиваться 25% . Возможно, в вашей ситуации лучше наладить контакт с судебными приставами.

Может быть, стоит поискать другие источники доходов вашего супруга.

Татьяна
Я хочу подать на алименты. У меня от брака остался ребенок. Я немного посчитала и решила, что мне бы хватило 10000 рублей ежемесячно на ребенка.

Знаю, что в суде можно просить выплаты алиментов в фиксированном размере. Скажите, что для этого нужно сделать. Как доказать, что именно эта сумма нужна моему ребенку. Я точно знаю, что бывший супруг очень хорошо зарабатывает.

Думаю, что у него сейчас зарплата не меньше 70000 рублей в месяц.

Ответ
Если у супруга есть постоянная работа и стабильный источник заработка, суд установил размер алиментов в процентах от его дохода. Размер процентов зависит от того, сколько всего детей у вашего супруга.

Если у него всего один ребенок, то алименты составят 25% от его зарплаты. Подавать на алименты в твердой денежной сумме можно тогда, когда у супруга нет постоянного источника доходов или он безработный.

К вашей ситуации это не подходит.

Сергей
Я работаю официально начальником цеха на заводе вот уже 10 лет. Последние 6 лет я обязан выплачивать алименты на своего ребенка в размере 25% от своей заработной платы. Делаю это регулярно и добросовестно, никаких задержек никогда не было у меня по этому поводу.

Недавно супруга бывшая решила изменить порядок выплат. Она обратилась в суд, чтобы был установлен фиксированный размер алиментов с индексацией. Суд удовлетворил ее исковое заявление. Мне очень не нравится такое решение, доставляет много неудобств.

Как его можно изменить?

Ответ
Вам нужно его обжаловать, пока решение не вступило в законную силу. В своей жалобе укажите, что имеете регулярный и постоянный источник дохода. Есть все шансы, что это решение отменят и оставят все как было раньше.

Евгений
Моя бывшая супруга подает исковое заявление на взыскание алиментов в твердой денежной сумме. Она даже указала размер, который хочет получать. Хочет она 20000 рублей в месяц.

Я официально нигде не работаю, хотя доходы у меня хорошие. Но двадцать тысяч рублей я думаю это слишком много на воспитание ребенка. Прочитал, что размер высчитывается на основании МРОТ, но везде указывают разные цифры.

Можете сказать, сколько я должен буду платить?

Ответ
В вашей ситуации суд установит размер алиментов самостоятельно.

Источник: https://zakonznaem.ru/semeinoe/alimenty/alimenty-v-tverdoj-summe.html

Исковое заявление о взыскании алиментов

Возможно ли просить суд о фиксированной сумме?

Согласно Семейному кодексу РФ, родители вправе самостоятельно определить порядок предоставления содержания своим несовершеннолетним детям.

Если компромисс не найден, то алименты взыскиваются принудительно.

Законодательством предусмотрен как упрощенный способ взыскания, при котором заинтересованное лицо подает заявление о выдаче судебного приказа, так и подача искового заявления.

Что лучше – судебный приказ или исковое заявление

Взыскание алиментов в приказном порядке оправдано при отсутствии спора о правомерности требований заявителя.

Если же ответчик не признает предъявленные ему требования либо в заявлении взыскателя содержится прошение, связанное с установлением или оспариванием отцовства (материнства), ходатайство привлечь к делу третьих лиц, взыскать алименты в твердой денежной сумме, то заявление подается в исковом порядке, подразумевающим проведение судебного заседания и вызов сторон.

Преимуществом судебного приказа является оперативность его вынесения. Для этого достаточно заявления взыскателя. В течение 5-ти дней после поступления заявления судья единолично, без проведения судебного разбирательства выносит приказ. Кроме того, сам приказ является исполнительным документом, то есть отпадает необходимость получать исполнительный лист на основании судебного решения.

Однако у данного способа взыскания имеется существенный минус, заключающийся в том, что достаточно ответчику предоставить возражения в течение срока, равного 10-ти дням с момента, когда он получил документ, и приказ будет отменен.

В таком случае взыскателю придется подавать заявление в исковом порядке.

Кроме того, подача иска позволяет взыскать не только алименты, но и средства на дополнительные расходы, а также на собственное содержание (например, в связи с беременностью либо осуществлением ухода за ребенком, не достигшим 3-хлетнего возраста).

Заявление о выдаче судебного приказа следует подавать в тех случаях, когда ответчик признает требования взыскателя, но между сторонами не достигнуто компромисса относительно порядка и способа выплаты содержания.

В остальных ситуациях составляется исковое заявление.

Как правильно оформить иск о взыскании алиментов?

Исковое заявление о взыскании алиментов подается на участок мирового судьи как по месту жительства ответчика, так и по месту регистрации нуждающегося лица. При этом заявитель освобожден от уплаты государственной пошлины.
В иске должна содержаться следующая информация:

 • Название и адрес судебного участка, на который направляется заявление;
 • ФИО истца, номер телефона, адрес места жительства и работы, а также дата и место рождения;
 • ФИО ответчика, номер телефона, адрес регистрации и работы, дата и место рождения;
 • Сведения о том, состояли (состоят) ли стороны в браке, о родстве ребенка и ответчика, а также об оказываемой ответчиком материальной помощи либо об отсутствии таковой;
 • Ссылки на статьи Семейного и Гражданско-процессуального кодексов РФ, закрепляющие право нуждающегося лица подать иск о взыскании алиментов, а также регламентирующие подачу данного заявления;
 • Требования истца с указанием размера алиментов, которые истец считает нужным взыскать.

Заявление составляется в письменной форме, подписывается истцом либо его представителем, полномочия которого должны подтверждаться нотариально заверенной доверенностью.

К иску необходимо приложить следующие документы:

 • Копию заявления;
 • Копию паспорта заявителя;
 • Документ, подтверждающий регистрацию расторжения (заключения) брака;
 • Свидетельство о рождении ребенка;
 • Выписку из домовой книги, которая подтвердит, что ребенок проживает с взыскателем;
 • Документы о регулярности и уровне доходов истца и ответчика;
 • Документы об удержаниях с ответчика, производящихся по исполнительным документам (если таковые имеются).

Помимо взыскания алиментов, истец может одновременно заявить иные требования, например, просить суд расторгнуть его брак с ответчиком, либо установить отцовство (материнство).

Кроме того, заявитель вправе просить суд назначить содержание в твердой денежной сумме, а не в проценте от заработка ответчика или установить смешанный способ выплаты содержания (удерживать процент от основного дохода и фиксированную сумму от дополнительного).

Также истец может ходатайствовать о взыскании с ответчика алиментов за три предыдущих года.

Порядок рассмотрения судом искового заявления

В течение 5-ти дней с момента подачи иска судья рассматривает вопрос о принятии его к производству и выносит определение. Согласно ст.ст.134, 135 ГПК РФ, мировой судья вправе не принять иск либо вернуть его заявителю в следующих случаях:

 • Дело не подсудно данному судье;
 • При составлении иска не были соблюдены требования к его форме;
 • Дело рассматривалось ранее, спор был разрешен;
 • Заявление не подписано истцом;
 • Заявление подано лицом, признанным недееспособным;
 • Не приложены документы, которые подтверждают обоснованность требований истца.

Об отказе в принятии заявления суд должен вынести определение, копия которого в течение 5-ти дней направляется взыскателю. Истец вправе не позднее 10-ти дней с момента, когда было вынесено определение, составить на него частную жалобу. Жалоба подается на участок мирового судьи и должна быть адресована районному суду.

В случае принятия заявления оно рассматривается по существу в срок, не превышающий одного месяца со дня подачи иска. Решение вручается сторонам, которые имеют право его обжаловать в 10-тидневный срок. При этом начисление алиментов начинается с даты, когда было подано соответствующее заявление, а не с того дня, когда судебное решение вступило в силу.

В ходе судебного заседания истец, не имеющий средств к существованию, может подать ходатайство о временном взимании алиментов с ответчика до завершения процесса.

Оформите исковое заявления правильно – по образцу.

Источник: http://alimente-info.ru/vyplata/vzyskanie-alimentov-v-sudebnom-poryadke/iskovoe-zayavlenie/

Консультант закона
Добавить комментарий